wwwart69nl

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor Nederland, België, Luxemburg en Duitsland: Minimale orderwaarde € 150,-. netto exclusief BTW, levering franco aan huis. Alle vermelde prijzen, zijn geheel vrijblijvend, in Euro’s, exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten. Betaling: Binnen 30 dagen na factuurdatum. Reclames: Reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen bij ons gemeld worden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt elk recht op vergoeding. Eventuele retourzendingen worden alleen in onderling overleg geregeld. Het retour zenden van de goederen is voor rekening en voor risico van de afzender mits anders is overeengekomen. Retouradres is adres Reime-Art69. Eigendomsrecht: De geleverde goederen blijven eigendom van Art69 tot het volledige bedrag van alle vorderingen voortvloeiend uit de overeenkomst is voldaan. Retime-Art69 Andoornweg 38, 5361 PC Grave, Nederland. Tel. +31(0)648615150. Email:info@art69.nl

Afdrukken